Location

Hylands Burren Hotel is located in the centre of the village of Ballyvaughan, which is located on the Mid Point of the Wild Atlantic Way on the west coast of Co. Clare, south of Galway City and along the N67 road.
 
Ballyvaughan is in easy driving distance of Shannon International Airport, Galway City and even Dublin with the Motorway.
 
Distances:
  • Just 38km from Ennis Town
  • 43km from Galway City.
  • 63km from Shannon Airport
  • 235km from Dublin City.
 
Ballyvaughan Location Map

Liên Hệ

Địa chỉ

Hylands Burren Hotel,
The Square, Ballyvaughan,
Co. Clare, Ireland
H91 EY00

Điện Thoại

(065) 707 7037

Email

info@hylandsburren.com

Gọi Chúng Tôi

(065) 707 7037

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách